1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo, w związku ze staraniem się firmy Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pn.:
„„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R” , w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
, Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP , zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące wykonania _robót budowlanych _ w ramach I etapu
budowy budynku produkcyjno-magazynowego – Zakładu żywności
bezglutenowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania
ofert, opis sposobu przygotowania oferty oraz kryteria oceny znajdują
się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 21 listopada 2017r

Dokumenty do pobrania:

Decyzja

Formularz Ofertowy

Kosztorys

Oświadczenie o terminie wykonania robót

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o długości gwarancji

Oświadczenie o potencjale

Zapytanie ofertowe Piekarnia J. M. Żurek Marek Żurek

Wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania nr 1/2017

2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo, w związku ze staraniem się firmy Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R” , w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP , zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące wykonania _robót budowlanych _ w ramach II etapu
budowy budynku produkcyjno-magazynowego – Zakładu żywności
bezglutenowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania
ofert, opis sposobu przygotowania oferty oraz kryteria oceny znajdują
się w specyfikacji zamówienia w zapytaniu ofertowym.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 04 grudnia 2017r

Dokumenty do pobrania:

Decyzja

Formularz ofertowy

Kosztorys

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o długości gwarancji

Oświadczenie o potencjale

Oświadczenie o terminie wykonania robót

Zapytanie ofertowe Piekarnia J. M. Żurek Marek Żurek

Wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania nr 2/2017

3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo, w związku ze staraniem się firmy Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R” , w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP , zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące wykonania robót budowlanych  w ramach III etapu
budowy budynku produkcyjno-magazynowego – Zakładu żywności
bezglutenowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania
ofert , opis sposobu przygotowania oferty oraz kryteria oceny znajdują
się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018r

Dokumenty do pobrania:

Decyzja

Formularz ofertowy

Kosztorys

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o długości gwarancji

Oświadczenie o terminie wykonania robót

Zapytanie ofertowe Piekarnia J. M. Żurek Marek Żurek

Wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dla Wybranego Wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy III etap budowy

4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 dot. nabycia środka trwałego – pieca piekarniczego obrotowego

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez firmę Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące nabycia środka trwałego – pieca piekarniczego
obrotowego , który jest częścią zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert,
opis sposobu przygotowania oferty , załączniki , warunki udziału w postępowaniu
oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 07 listopada 2018r

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż pieca obrotowego

5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 dot. nabycia środka trwałego – Automatycznej maszyny pakującej rolowej

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez firmę Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące nabycia środka trwałego – Automatycznej maszyny pakującej,
który jest częścią zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert,
opis sposobu przygotowania oferty , załączniki , warunki udziału w postępowaniu
oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 28 listopada 2018r

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż pieca obrotowego

6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 dot. nabycia środka trwałego – Miesiarki spiralnej z dzieżą wyjezdną

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez firmę Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące nabycia środka trwałego – Miesiarki spiralnej z dzieżą
wyjezdną , który jest częścią zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert,
opis sposobu przygotowania oferty , załączniki , warunki udziału w postępowaniu
oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019r

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Protokół wyboru dostawcy Miesiarki

Zawiadomienie o wyborze

7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 dot. nabycia środka trwałego – Krajalnicy

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez firmę Piekarnia J.M.
Żurek Marek Żurek  siedzibą w:  Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka,
dofinansowania na realizację projektu pn.:
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW
PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy
Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze  zapytanie
ofertowe, dotyczące nabycia środka trwałego – Krajalnicy,
który jest częścią zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert,
opis sposobu przygotowania oferty , załączniki , warunki udziału w postępowaniu
oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019r

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Protokół wyboru dostawcy Krajalnicy

Zawiadomienie o wyborze