ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem przez firmę Piekarnia J. M. Żurek Marek Żurek siedzibą w: Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka, dofinansowania na realizację projektu pn.: „URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, dotyczące nabycia środka trwałego – Krajalnicy, który jest częścią zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019r.

DOKUMENTY DO POBRANIA