ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku ze staraniem się firmy Piekarnia J. M. Żurek Marek Żurek siedzibą w: Odonów 90 , 28-500 Kazimierza Wielka, o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pn.: „URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW PRAC B+R”, w ramach konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach III etapu budowy budynku produkcyjno-magazynowego – Zakładu żywności bezglutenowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert, opis sposobu przygotowania oferty oraz kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018r.

DOKUMENTY DO POBRANIA
WYNIKI POSTĘPOWANIA